Fundació Institut Català d"Investigació Química: Tenders

E-mail: contractacio@iciq.es
Phone: +34 977920200
Country: Spain
Town: Tarragona
Address: Fundació Institut Català d"Investigació Química
av. Països Catalans, 16
Tarragona
43007
Spain
Punto(s) de contacto: 43007
A la atención de: Sr. Lluís Ballester
Teléfono: +34 977920200
Correo electrónico: contractacio@iciq.es
Fax: +34 977920235
Direcciones Internet:
Dirección: www.iciq.es
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=208066&department=13000&

Contracts: 4
tenders: 5
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 5
03 mar

Number: 8192270

Country: Spain

Source: TED

03 aug

Number: 3511913

Country: Spain

Source: TED

13 may

Number: 1935058

Country: Spain

Source: TED

28 feb

Number: 363504

Country: Spain

Source: TED

22 feb

Number: 267061

Country: Spain

Source: TED